Superior

Condicions i nota legal

Si accepteu les condicions, doneu permí­s explí­cit a Edicions Nàutiques de les Balears SL perqué vos carregui al número de compte indicat l’import de la subscripció a la revista PESCA D’ILLES i que és de 24 euros. A partir del moment de la subscripció rebreu el pròxims 5 números de la revista més un regal promocional a l’adreça que hagueu consignat al formulari.

Passat el perí­ode de subscripció de 12 mesos, PESCA D’ILLES renovarà  automàticament i només per a aquells subscriptors amb domiciliació bancària, la subscripció per un any més.

En cas de no voler seguir, ens ho podeu notificar per qualsevol mitjà (telèfon, correu electrònic o xarxes socials) .

Així­ mateix, us informem que segons el que disposa la Llei Vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les vostres dades seran emmagatzemades en un arxiu propietat d’Edicions Nàutiques de les Balears, SL, que en cap cas no seran cedits a tercers per a cap finalitat. Qualsevol usuari  pot exercir el seu dret d’accés, modificació i cancel·lació, per qualsevol mitjà  de contacte amb PESCA D’ILLES.

twitter-logo youtube-logo facebook-logo