Pesca d’Illes és la primera i única revista de pesca en català. L’idea de crear una publicació en format paper sorgí de la necessitat de tenir, tant per empreses, institucions com per pescadors un mitjà de referència del sector.

Tots sabem que les revistes d’àmbit estatal no incideixen prou en la importància de la Costa Mediterrània com a comunitat pescadora. Per això, és més necessari que mai tenir un mitjà de referència. Per qüestions òbvies, aquestes publicacions s’interessen més per la pesca atlàntica i per un perfil de pescador més americà que no mediterrani. Per això, Pesca d’Illes pretén cobrir aquest buit i ser la publicació de referència de tot el sector a les Illes, a Catalunya i al País Valencià amb la participació de tothom. Aquest no és un projecte d’una editorial cap a uns lectors, sinó que vol ser un vehicle de comunicació en tots els sentits i comptant amb la participació de qualsevol persona, empresa o institució interessada en la pesca.

La capçalera de la revista és el símbol del respecte i la passió que sentim per la pesca a les Illes Balears, una activitat que tantes i tantes jornades de benestar i satisfacció ens ha donat al llarg de les nostres vides, i les que encara han de venir…

El format de la revista és tot color, DIN A4 i amb portades plastificades, perquè sigui de còmoda lectura i atractiva pel que fa a anuncis i fotografies. Pesca d’Illes està escrita íntegrament en català , bàsicament per dos motius: primer perquè no hi ha cap mitjà escrit en la nostra llengua al nostre sector i segon, perquè hi ha expressions, idees i tècniques pròpies i exclusives de ca nostra, que només es poden apreciar a partir del coneixement de la nostra llengua. Convidam tots aquells lectors que no estiguin acostumats a llegir en català a que ho provin, s’hi familiaritzin i, per descomptat, que ens remetin tots aquells dubtes que puguin tenir. Estarem encantats d’atendre’ls. Els anunciants, tant empreses com particulars, poden elegir la llengua que creguin més oportuna per als seus anuncis. Aixó és també a la secció d’anuncis classificats.

Amb tot, i no ens cansarem de reiterar-ho, Pesca d’Illes és oberta a qualsevol persona que vulgui dir-hi la seva.

Només heu d’enviar un correu electrònic a info@pescadilles.com o una carta a la nostra adreça postal.

PESCA D'ILLES 1

Equip editorial

Empresa responsable: Yeet SCP

Director: Gerard Fernández Freixa

Responsable de publicitat: Pol Sanahuja

Consell editor:

Gerard Fernández Freixa

Pol Sanahuja Colobran

Álex Bordonaba Arenas


Pere J Garcia Munar

Lluís Rodríguez de Liébana

Tomeu Simó Mesquida

0
Anys
+0
Col·laboradors
+0
Seguidors
+0
Subscriptors